Achieve3000

Farklılaştırılmış İçerik. Hızlandırılmış Öğrenme.

Achieve3000
Farklılaştırılmış okur-yazarlık eğitiminde dünya lideri olan Achieve3000, bünyesinde yer alan ve her biri 12 farklı okuma (Lexile ®) seviyesinde tekrar yazılmış olan binlerce makale ile kişiye özel gelişimi destekler.

Dünya basınında yayınlanmış 15.000’den fazla makale; sanat, tarih, bilim ve teknoloji gibi pek çok alanı kapsar.

Makaleler etrafında hazırlanmış olan aktiviteler, öğrencilerin somut verileri değerlendirerek akademik metinleri doğru anlama ve yorumlama becerilerini geliştirir. Bu sayede öğrencilerin ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulması hedeflenir.

Sene başında her öğrencinin okuma seviyesi LevelSet sınavı ile bilimsel ve evrensel olarak kabul edilen Lexile® ölçütü bazında belirlenir, ardından tüm makale ve aktiviteler otomatik olarak her öğrencinin bireysel okuma düzeyinde gösterilir.

Arka planda çalışan akıllı sistem, öğrencinin tamamladığı aktiviteleri takip edip verdiği cevaplar doğrultusunda metinlerin zorluk derecesini periyodik olarak günceller.

Öğrencilerin aktivite sonuçları ve okuma seviyelerindeki gelişim; öğretmenlerin süreci değerlendirmeleri için bireysel, sınıf veya okul düzeylerinde raporlanır.

Her makale için sınıf içi kullanımı destekleyen basılabilir ders materyalleri ve ders planları sunar.

Zorluk seviyelerindeki farklılaştırma; ilgi alanları da gözetilerek ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yaş grupları için KidBiz3000, TeenBiz3000 ve Empower3000 çözümleri ile özelleştirilir.