Achieve3000

Farklılaştırılmış İçerik. Hızlandırılmış Öğrenme.
Differentiated Instruction, Accelerated Learning.

Farklılaştırılmış okur-yazarlık eğitiminde dünya lideri olan Achieve3000, bünyesinde yer alan ve her biri 12 farklı okuma seviyesinde tekrar yazılmış olan binlerce makale ile kişiye özel gelişimi destekler.

• Dünya basınında yayınlanmış 10.000’den fazla makale; sanat, tarih, bilim ve teknoloji gibi pek çok alanı kapsar.

• Makaleler etrafında hazırlanmış olan aktiviteler, öğrencilerin somut verileri değerlendirerek akademik metinleri doğru anlama ve yorumlama becerilerini geliştirir. Bu sayede öğrencilerin ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulması hedeflenir.

• Sene başında her öğrencinin okuma seviyesi LevelSet sınavı ile Lexile® bazında belirlenir, ardından tüm makale ve aktiviteler otomatik olarak her öğrencinin bireysel okuma düzeyinde gösterilir.

• Arka planda çalışan akıllı sistem, periyodik olarak öğrencinin tamamladığı aktiviteleri takip edip öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda metinlerin zorluk derecesini belirler.

• Öğrencilerin aktivite sonuçları ve okuma seviyelerindeki gelişim, öğretmenlerin süreci değerlendirmeleri için bireysel, sınıf veya okul bazlı olarak raporlanır.

• Zorluk seviyelerindeki farklılaştırma, ilgi alanları da gözetilerek ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yaş grupları için KidBiz3000, TeenBiz3000, Empower3000 ve Spark3000 çözümleri ile özelleştirilir.