Learning A-Z

Öğretmenleri Destekler, Öğrencilere İlham verir.

Raz-Plus / Raz-Middle School
166’dan fazla ülkede kullanılan Raz-Plus; içerisinde 3.500’den fazla e-kitap bulunan, sektörün en saygın ödülleri ile başarısı kanıtlanmış İngilizce okuma platformudur. Öğrencilerin her seviyede bireysel gereksinimlerine cevap veren 29 farklı okuma seviyesinde e-kitap ile eğitimde farklılaştırmayı destekler. Raz-Plus, temel okuma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan kaynaklarının yanı sıra eleştirel düşünmeyi destekleyen ve proje tabanlı öğrenmeye dayanan materyalleriyle 21. yüzyıl becerilerinin kazanılmasına da katkıda bulunur. Bünyesindeki e-kitaplara ait ders planları ve basılabilir öğretmen materyalleri ile öğretmenlere; ses kayıt özelliği, değerlendirme soruları ve aktivitelerle de öğrencilere kapsamlı ve güvenilir çevrimiçi kaynaklar sağlar. Öğrencilerin aktivitelerini kullanım ve beceri temelli olarak öğretmenlere raporlar.
ELL-Raz
İngilizce öğrenen öğrenciler için özel olarak tasarlanmış olan ELL-Raz; dinleme, okuma-anlama ve yazma becerilerini bütüncül olarak geliştiren Raz-Plus materyallerine sahip olmasının yanı sıra yabancı dil öğreniminin temel unsurlarından olan dil bilgisi ve kelime bilgisini de geliştirmektedir. Öğretmenlere sunduğu detaylı ders planları, basılabilir çalışma sayfaları, ölçme değerlendirme testleri ve kapsamlı içeriği ile yabancı dil edinimini eğlenceli hale getirir.
Writing A-Z
Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek üzere tasarlanan Writing A-Z, öğrencilere çeşitli görseller ile kendi kompozisyon ve kitaplarını dijital ortamda yazma imkânı sağlarken öğretmenlere farklı seviyelere uygun yazma etkinlikleri, ders planları ve basılabilir materyaller sunar.
Öğrenciler; oluşturdukları kısa metinleri, resimli kitapları ve akademik yazıları öğretmenlerinin onayı üzerine çevrimiçi kütüphanelerinde sınıf arkadaşları ile paylaşabilirler.
Science A-Z
Science A-Z; öğrencilerin temel okuryazarlık becerilerini desteklerken aynı zamanda bilimsel ve eleştirel düşünmelerine, araştırmalarına ve öğrendiklerini uygulayabilmelerine olanak tanıyan kapsamlı aktiviteler, deneyler ve projeler sunmaktadır. Öğrencilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için seviyelendirilmiş kaynaklar içeren Science A-Z, detaylı ders planlarıyla sınıf içi kullanımı desteklemektedir.
Vocabulary A-Z
Kelime bilgisini geliştirmek için tasarlanan Vocabulary A-Z; öğretmenlere 16.000’den fazla kelimeye ait basılabilir ders planları, çalışma sayfaları ve oyunlar sunar. Öğretmenler, müfredat konularına uygun hedef kelimeleri platformda var olan kelime listelerinden seçebilir veya özel kelime listeleri oluşturabilirler.