Kişisel Verilerin Korunması

GLOBED Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (“GLOBED”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. GLOBED olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, GLOBED ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

GLOBED tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için Gizlilik sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, öğrencinizin adı, soyadı, okulu ve sınıfı kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

GLOBED, kişisel verilerinizi, GLOBED ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde kayıtlı olduğunuz eğitim kurumları aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

GLOBED ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve satın almış olduğunuz ürün ve hizmetlerin süresi boyunca satın alım ve kullanımınızı teyit edebilmek, kullanmak istediğiniz dijital kaynaklar çerçevesinde tedarik edeceğimiz dijital hesapları oluşturmak, kullanım süresince ihtiyaç duyduğunuz hallerde size teknik destek verebilmek adına toplamakta ve işlemektedir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda GLOBED, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

GLOBED erişim sağladığı internet sitelerini ziyaret sıklığı ve kullanım oranlarına ilişkin trafik bilgilerinizi ilgili yükümlülüklerinin ifası amacıyla, kayıtlı olduğunuz eğitim kurumunda görevli öğretmen ve yöneticiler ile paylaşabilir. Ayrıca yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel bilgileriniz paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz GLOBED’in yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve GLOBED standartlarına uygun olarak anonimleştirilerek saklanmaktadır. Bu kapsamda GLOBED, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği GLOBED tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz? KVKK Madde 11'de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı https://www.globed.co/ adresindeki iletişim formu aracılığıyla veya GLOBED destek hattı 0212 542 22 90’ı arayarak kullanabilirsiniz.